MÜLKİ İDARE AMİRLİĞİNE YAPILMASI GEREKEN BİLDİRİMLER
 
 
1-Genel Kurul Sonuç Bildirimi:
 
Dernekler yapmış oldukları genel kurulları genel kurul tarihinden itibaren 30 gün içinde bildirmek zorundadır.
Bu işlem DERBİS şifresi aracılığıyla yapılabilir.Eğer  ilgili genel kurulda tüzük değişikliği yapılmış ise DERBİS üzerinden yapılan bildirime ek olarak Dernekler Yönetmeliği'nin 17.maddesinde belirtilen evraklar fiziki olarak mülki idare amirliğine teslim edilir.Tüzük değişikliği yapılmamış ise internet üzerinden yapılan bildirim yeterlidir.
 
 
 
2-Dernek Organlarında Değişiklik Bildirimi:
 
Dernekler organlarında yapılan kişi değişikliklerini değişiklik tarihinden itibaren 30 gün içinde bildirmek zorundadır.
Bu işlem DERBİS şifresi aracılığıyla yapılabilir.Fiziki evrak istenmez.
 
 
 
3-Yerleşim Yeri Değişiklik Bildirimi:
 
Dernekler yerleşim yeri değişikliklerini değişikliği izleyen 30 gün içinde bildirmek zorundadır.
Bu işlem DERBİS şifresi aracılığıyla yapılabilir.Fiziki evrak istenmez.
 
 
 
4-Taşınmaz Mal (Gayrımenkul) Bildirimi:
 
Dernekler edindikleri taşınmazları tapuya tescilinden itibaren 30 gün içinde mülki idare amirliğine bildirmekle yükümlüdürler. Bu işlem DERBİS şifresi aracılığıyla yapılabilir.Fiziki evrak istenmez.
 
 
5-Yurtdışı Yardım Alma Bildirimi:
 
Dernekler, mülki idare amirliğine önceden bildirimde bulunmak şartıyla yurt dışındaki kişi, kurum ve kuruluşlardan ayni ve nakdi yardım alabilirler. Nakdi yardımların bankalar aracılığıyla alınması ve kullanılmadan önce bildirim şartının yerine getirilmesi zorunludur.
 
6-Dernek Beyannamesi
 
Dernekler her yıl 01 Ocak-30 Nisan tarihleri arasında DERNEK BEYANNAMESİ'ni bildirmek zorundadır.
Örneğin: 2017 beyannamesi 2018 yılında 01 Ocak-30 Nisan tarihleri arasında bildirilmelidir.
Bu işlem DERBİS şifresi aracılığıyla yapılabilirFiziki evrak istenmez.